Vaikų darželio paskirtis – padėti šeimoms kvalifikuotai ugdyti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, skatinti juos mokyklinei brandai.

Svarbiausias ugdymo principas – saugus, laisvas, pasitikintis savimi, iniciatyvus, kūrybingas, atsakingas vaikas, atviras tautinėms vertybėms.

Vaikų darželyje pripažįstama vaikų poreikių įvairovė ir atsižvelgiant į tai individualizuojamas ugdymo procesas. Vaikų darželis padeda vaikams ne tik perimti kultūros ir bendražmogiškas vertybes, bet ir suteikia jiems žinių apie aplinkinį pasaulį, išmokyti fantazuoti, mąstyti, sugebėti kurti, bendrauti ir racionaliai veikti. Pedagoginė auklėjamoji sąveika vyksta bendradarbiaujant ir bendraujant.